Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-
|"พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี
พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้
พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์
พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
 

"ก็ชนเหล่าใด เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่ระงับได้
ส่วนชนเหล่าใด ไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)

 
"ในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย
แต่ย่อมระงับได้ ด้วยความไม่มีเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า"

(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
ที่มา http://www.dhammajak.net/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมเตือนใจ

ธรรมเตือนใจ

พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้ พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์ พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ

SHAREความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมงานบุญ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ขอเชิญร่วมงานบุญ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เชิญร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่าทั่วประเทศ

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่ชา สุภัทโท เรื่อง หลงโลก หลงอารมณ์

ธรรมะหลวงปู่ชา สุภัทโท เรื่อง หลงโลก หลงอารมณ์

ธรรมะหลวงปู่ชา สุภัทโท เรื่อง "หลงโลก หลงอารมณ์"" .. ดังนั้นการฟังธรรมะเพื่อจะอบรมใจเราให้เกิดปัญญา ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ "พรหมลูกฟัก" โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯท่านว่า พรหมลูกฟักเทวดานั้น มีจำนวนมากมาย ล่องลอยอยู่ใ...

SHAREความคิดเห็น
นิทานธรรมะ เรื่อง บัวแล้งน้ำ

นิทานธรรมะ เรื่อง บัวแล้งน้ำ

นิทานธรรมะ เรื่อง บัวแล้งน้ำคำว่า "บัว" เป็นชื่อพรรณไม้น้ำชนิดหนึ่ง มีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบเป็นแผ่น...

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมะ : อย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่น ดูตัวเองให้มากๆ

บทความธรรมะ : อย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่น ดูตัวเองให้มากๆ

บทความธรรมะ : อย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่น ดูตัวเองให้มากๆ "ธรรมดาเราดูแต่คนอื่น 90 % ดูตัวเองแค่ 10 %...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากหลวงพ่อชา เรื่องแลกทุกข์กันไหม ?

ธรรมะจากหลวงพ่อชา เรื่องแลกทุกข์กันไหม ?

ธรรมะจากหลวงพ่อชา เรื่องแลกทุกข์กันไหม ?วันหนึ่ง...ขณะที่ธุดงค์ไปพักที่วัดถ้ำแสงเพชร ซึ่งอยู่ไกลจากอ...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน