-

ธรรมเตือนใจ

|"พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี
พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้
พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์
พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
 

"ก็ชนเหล่าใด เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่ระงับได้
ส่วนชนเหล่าใด ไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)

 
"ในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย
แต่ย่อมระงับได้ ด้วยความไม่มีเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า"

(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
ที่มา http://www.dhammajak.net/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมเตือนใจ

ธรรมเตือนใจ

พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้ พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์ พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรื่องการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา

ธรรมะจากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรื่องการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา

การปฏิบัติในทางพุทธศาสนา ธรรมบรรยายโดย : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) งานภาวนา Happy Teach...

SHAREความคิดเห็น
ทวนกระแสอารมณ์จนถึงที่สุดของอารมณ์ภาวนา ธรรมะโดยท่านเขมานันทะ

ทวนกระแสอารมณ์จนถึงที่สุดของอารมณ์ภาวนา ธรรมะโดยท่านเขมานันทะ

ทวนกระแสอารมณ์จนถึงที่สุดของอารมณ์ภาวนาธรรมะโดยท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)นับตั้งแต่สมัยพุ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะเรื่องกะละมังรั่ว-กะละมังคว่ำ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะเรื่องกะละมังรั่ว-กะละมังคว่ำ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ เรื่องกะละมังรั่ว และกะละมังคว่ำ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท การทำบาป แล้วบำเพ็ญบุญปิดช่องมันเสีย ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ เรื่องผู้มีสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ เรื่องผู้มีสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ เรื่องผู้มีสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท เรื่องของศาสนานี้ก็คือ เรื่องให้ปล่อยวางตัวออกจากกรงนั่...

SHAREความคิดเห็น
ผิดในถูก ธรรมะโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

ผิดในถูก ธรรมะโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ จากหลวงพ่อชา สุภัทโท เรื่อง ผิดในถูก เราเห็นแล้วว่า ถ้วยใบนี้ เอาไว้ที่ไหน...มันก็ต้องแตก จ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจาก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง การละทิฏฐิมานะ

ธรรมะจาก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง การละทิฏฐิมานะ

ธรรมะ จาก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง การละทิฏฐิมานะ ความอดทนเป็นตะปะอันยิ่งใหญ่ เพราะเหตุที่นิสั...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากพระครูญาณวิศิษฏ์ เรื่องฟังให้มาก พูดให้น้อย

ธรรมะจากพระครูญาณวิศิษฏ์ เรื่องฟังให้มาก พูดให้น้อย

ธรรมะ จากพระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง เรื่องฟังให้มาก พูดให้น...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน