-

ธรรมเตือนใจ

|"พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี
พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้
พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์
พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
 

"ก็ชนเหล่าใด เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่ระงับได้
ส่วนชนเหล่าใด ไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)

 
"ในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย
แต่ย่อมระงับได้ ด้วยความไม่มีเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า"

(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
ที่มา http://www.dhammajak.net/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมเตือนใจ

ธรรมเตือนใจ

พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้ พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์ พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) สังขาร ย่อมแตกสลายดับไป แต่ธรรมย่อมทร...

SHAREความคิดเห็น
กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

การฟังธรรม ให้เข้าใจคือการพิจารณาไปตามกระแสธรรม กระแสธรรมก็อยู่ที่ใจของเราใจเรานั่นแหละ เป็นผู้มีกระ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่มีอะไรเป็น

ธรรมะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่มีอะไรเป็น

ธรรมะ สอนใจ กับการดำเนินชีวิต เรื่องไม่มีอะไรเป็น "ของฉัน" มันก็ไม่ทุกข์ โดย พระพรหมมังคล...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) อนึ่ง ตัวของเราเกิดมาเป็นกาย สิทธิดี...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์และสัตว์ ตล...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์

ธรรมะ เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ โดยพระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) พอท่านจับหนังสือเล่มนี้...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ไฟกิเลสจะดับเองโดยไม่พยายามนั้นไม่ได้

ธรรมะหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ไฟกิเลสจะดับเองโดยไม่พยายามนั้นไม่ได้

ธรรมะ จากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เมื่อพระองค์ทรงแสด...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรื่องการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา

ธรรมะจากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรื่องการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา

การปฏิบัติในทางพุทธศาสนา ธรรมบรรยายโดย : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) งานภาวนา Happy Teach...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน