-

ธรรมเตือนใจ

|"พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี
พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้
พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์
พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
 

"ก็ชนเหล่าใด เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่ระงับได้
ส่วนชนเหล่าใด ไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)

 
"ในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย
แต่ย่อมระงับได้ ด้วยความไม่มีเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า"

(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
ที่มา http://www.dhammajak.net/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมเตือนใจ

ธรรมเตือนใจ

พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้ พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์ พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ

SHAREความคิดเห็น
นิทานธรรมะเรื่อง แมงป่อง กับ กบ โดยท่าน ว.วชิรเมธี

นิทานธรรมะเรื่อง แมงป่อง กับ กบ โดยท่าน ว.วชิรเมธี

นิทานธรรมะเรื่อง แมงป่อง กับ กบ โดยท่าน ว.วชิรเมธี มีผู้อ่านเขียนมาถามว่า "ในที่ทำงานของผมมีคนอยู่ปร...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องชีวิตคือการต่อสู้

ธรรมะจากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องชีวิตคือการต่อสู้

ธรรมะ จากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องชีวิตคือการต่อสู้ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนอง...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง รักผู้อื่น

ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง รักผู้อื่น

ความถูกต้องของการมีธรรมะมีศาสนาคือ หมดความเห็นแก่ตัวและรักผู้อื่น พวกนักแย้งหรือนักเมาปรัชญา Logic อ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (5)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (5)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) ความ แก่หง่อมของร่างกาย ยิ่งแก่เท่าไร...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) สังขาร ย่อมแตกสลายดับไป แต่ธรรมย่อมทร...

SHAREความคิดเห็น
กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

การฟังธรรม ให้เข้าใจคือการพิจารณาไปตามกระแสธรรม กระแสธรรมก็อยู่ที่ใจของเราใจเรานั่นแหละ เป็นผู้มีกระ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่มีอะไรเป็น

ธรรมะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่มีอะไรเป็น

ธรรมะ สอนใจ กับการดำเนินชีวิต เรื่องไม่มีอะไรเป็น "ของฉัน" มันก็ไม่ทุกข์ โดย พระพรหมมังคล...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) อนึ่ง ตัวของเราเกิดมาเป็นกาย สิทธิดี...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน