Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-
New Ribbon
'อังเกลา แมร์เคิล' นายกเยอรมนี ขึ้นแท่นสตรีทรงอิทธิพล 5 ปีซ้อน

'อังเกลา แมร์เคิล' นายกเยอรมนี ขึ้นแท่นสตรีทรงอิทธิพล 5 ปีซ้อน

นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีหญิงแห่งเยอรมนี ยังคงได้รับตำแหน่งสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปี 2015 

กลับขึ้นด้านบน